پیگیری سفارش

در این قسمت، شما می توانید با ثبت کد سفارش خود و نیز ایمیلی که در زمان خرید از آن استفاده کرده‌اید، از وضعیت سفارش خود مطلع شوید.

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.